WŁADZE TNFS

KADENCJA 2023-2028

Zarząd: 

 • Prezes: Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
 • Wiceprezes: Ks. dr hab. prof. uczelni Ryszard F. Sadowski
 • Sekretarz: Ks. dr hab. prof. uczelni Sylwester Jędrzejewski
 • Skarbnik: Ks. dr hab. prof. uczelni Mariusz Chamarczuk
 • Ks. dr hab. prof. uczelni Stanisław Chrobak
 • Ks. dr hab. prof. uczelni Zbigniew Łepko
 • Ks. dr hab. Peter Mlynarcik

Komisja Rewizyjna: 

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Ks. dr Krzysztof Niegowski
 • Ks. dr hab. Radosław Błaszczyk
 • Ks. dr hab. Mirosław Wierzbicki

KADENCJA 2017-2022

Zarząd: 

 • Prezes: Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • Wiceprezes: Ks. dr hab. Ryszard F. Sadowski, prof. UKSW
 • Sekretarz: Ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW
 • Skarbnik: Ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk
 • Ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski, prof. UPJPII
 • Ks. dr hab. Zbigniew Łepko, prof. UKSW 
 • Ks. prof. dr hab.  Jerzy Gocko

Komisja Rewizyjna: 

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Ks. dr hab.  Jan Niewęgłowski, prof. UKSW
 • Sekretarz: ks. dr Krzysztof Niegowski
 • Ks. dr Radosław Błaszczyk

KADENCJA 2012-2017

Zarząd:

 • Prezes: Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
 • Wiceprezes: Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • Sekretarz: Ks. dr hab. Ryszard F. Sadowski
 • Skarbnik: Ks. prof. UKSW dr hab. Jan Niewęgłowski
 • Ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko
 • Ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz Mączka

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Ks. prof. UKSW dr hab. Arkadiusz Domaszk
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Tadeusz Kołosowski
 • Ks. dr Krzysztof Niegowski

KADENCJA 2007-2011

Zarząd:

 • Prezes: Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
 • Wiceprezes: Ks. prof. KUL dr hab. Jerzy Gocko
 • Sekretarz: Ks. dr Ryszard F. Sadowski
 • Skarbnik: Ks. dr Jan Niewęgłowski (2010-2011)
 • Skarbnik: Ks. dr Robert Bieleń (2007-2009)
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Henryk Stawniak
 • Ks. dr Sylwester Jędrzejewski
 • Ks. dr Piotr Przesmycki

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Ks. prof. UKSW dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • Ks. dr Arkadiusz Domaszk
 • Ks. dr Dariusz Stępkowski

Komitet Założycielski:

 • Ks. prof. UKSW dr hab. Tadeusz Kołosowski
 • Ks. dr Krzysztof Niegowski
 • Ks. dr Ryszard Sadowski