STUDIA I ROZPRAWY

Seria wydawnicza Studia i rozprawy obejmuje monografie naukowe (książki profesorskie, rozprawy habilitacyjne i doktorskie) oraz monografie pod redakcją naukową. Pierwszy tom tej serii wydawniczej ukazał się w 2010 roku.

Redaktorem naukowym serii "Studia i Rozprawy" jest prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB

Dotychczas ukazały się:

Tom 17

Tron Náyiaśnieyszey Nieba y Ziemi Królowey Nayświętszey Maryi Panny Przecudowney w Obrazie Jasney Góry Czerwińskiey (...) na 20 stopniach z krótkim nabożeństwem wystawiony. Facsimile, tekst, opracowania, red. ks. Janusz Nowiński SDB (2023).

Tom 16

Historia – tożsamość – kultura. 100-lecie salezjańskiej Parafii Świętego Józefa w Przemyślu, red. Jerzy Gocko SDB, Marta Trojanowska,Warszawa–Przemyśl: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 2023.
ISBN: 978-83-61451-35-8
DOI: https://doi.org/10.21852/tnfs.2023.1
Książka do pobrania w formacie PDF

Tom 15 (13/II)

Małgorzata Łukawska, De habitu virginum. Żeński ubiór zakonny na przykładzie polskich klasztorów epoki przedrozbiorowej. Symbolika i ewolucja form (2021)

Tom 14

Marek Woś, Aksjonormatywne wymiary wychowania do podmiotowości społecznej. Studium koncepcji wychowania Towarzystwa Salezjańskiego (2022).

Tom 13

Janusz Nowiński SDB (red.), Lenda novi aevi. Nowożytne zabytki dawnego opactwa w Lądzie - nowe odkrycia, najnowsze badania (2019)

Tom 12

Ryszard F. Sadowski, Zbigniew Łepko (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2017.
ISBN: 978-83-61451-09-9
eISBN: 978-83-61451-10-5
DOI: https://doi.org/10.21852/tnfs.2017.2
Książka do pobrania w formacie PDF

Tom 11

Małgorzata Pawlus, Mariusz Chamarczuk (red.), Sytuacja demograficzna w Polsce. Aspekty politologiczno-etyczne, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2015.
DOI: https://doi.org/10.21852/tnfs.2015.2
Książka do pobrania w formacie PDF

Tom 10

Ryszard F. Sadowski, Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2015.
DOI: https://doi.org/10.21852/tnfs.2015.1
Książka do pobrania w formacie PDF

Tom 9

Janusz Nowiński, Przemysław Mrozowski (red.), Lenda medii aevi. Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie - nowe odkrycia, najnowsze badania, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2015.
DOI: https://doi.org/10.21852/tnfs.2015.3
Książka do pobrania w formacie PDF

Tom 8

Dariusz Sztuk (red.), Ecce domus mea. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Adamowi Durakowi w 10. rocznicę wejścia na liturgię niebiańską, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2015.

Tom 7

Wojciech Osial, Historia katechizmu: geneza i rozwój katechizmu w Kościele katolickim od I do XVI wieku, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2013

Tom 6

Jerzy Gocko, Nauka społeczna Kościola w poszukiwaniu własnej tożsamości, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2013

Tom 5

Mariusz Chamarczuk, Problematyka integracji imigrantów w Kościele katolickim w Szwecji, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2013.

Książka do pobrania w formacie PDF.

Tom 4

Jan Niewęgłowski, Wychowawczo-społeczna działalność salezjanów w Polsce w latach 1898-1989, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2011

Tom 3

Mirosław Wierzbicki, Nauczyciel w szkole salezjańskiej, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego; Wydawnictwo Salezjańskie 2011

Tom 2

Dariusz Stępkowski, Pedagogika ogólna i religia: (re)konstrukcja zapomnianego wątku na podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D. E. Schleiermachera, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego : Wydawnictwo Salezjańskie 2010

Tom 1

Kazimierz Misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej: próba oceny, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 201