Procedury wydawnicze TNFS

  • Podmiotem odpowiadającym za działalność wydawniczą jest zarząd TNFS i Redakcja „Seminare. Poszukiwania Naukowe”.
  • Zgłaszanie publikacji do czasopisma „Seminare” odbywa się poprzez zintegrowany system zarządzania czasopismem Open Journal System 3.x. Szczegółowe procedury wydawnicze określają wytyczne dla autorów.
  • Zgłaszanie publikacji do wydawanych serii wydawniczych odbywa się poprzez wniosek do Zarządu TNFS, który przy pomocy redaktora naukowego serii wydawniczej lub komisjo redakcyjnej ocenia zgłoszone do wydania materiały według ustalonej i transparentnej procedury oraz podejmuje ostateczną decyzję które teksty zostaną opublikowane, opierając się na opinii powołanych w tym celu zewnętrznego recenzenta. Podejmując decyzję o wydaniu, wydawca kieruje się wyłącznie oryginalnością zgłaszanego materiału, jego wartością naukową; względy komercyjne oraz opłaty za wydanie publikacji nie mają wpływu na decyzje.
  • W przypadku publikacji wydawnictwa zbiorowego osobą odpowiedzialną za przygotowanie i uporządkowanie materiałów do publikacji jest redaktor naukowy. On też zwraca się z wnioskiem do Zarządu TNFS o wydanie publikacji.