ARCHIWUM WYDARZEŃ

BOŻE NARODZENIE 2017

Szanowni Członkowie TNFS,

Świętowanie Bożego Narodzenia jest oddaniem czci Jezusowi Chrystusowi, który z miłości do nas stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się synami Bożymi. Niech nasz Zbawiciel będzie dla Państwa źródłem ufnej wiary, niezachwianej nadziei i niewyczerpanej miłości.

Życzę Państwu pięknych spotkań rodzinnych przy wspólnym kolędowaniu, spełnienia marzeń i pomyślnej realizacji planów naukowych i zawodowych. Nowy rok 2018 niech będzie pomyślny i bogaty w ludzkie i Boskie dary.

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
Prezes Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego

NOWY TOM SERII „BIBLIOTEKA TNFS”

 • Pod koniec kwietnia br. ukazał się drugi tom z serii „Biblioteka TNFS” zatytułowany „Młodzież w przestrzeni wolności. W poszukiwaniu odpowiedzi na zmiany ustrojowe po roku 1989”.

IX ZJAZD TNFS - PROGRAM

ZOFIA LANGOWSKA PIERWSZĄ LAUREATKĄ NAGRODY TNFS

 • Zarząd TNFS w dniu 3 stycznia 2009 r. podjął decyzję o przyznaniu Pani Zofii Langowskiej „Nagrody Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego” w kategorii „za działalność wychowawczą”.

SPOTKANIE ZARZĄDU TNFS

 • Pierwsze w tym roku Spotkanie Zarządu TNFS odbyło się 9 stycznia w Łomiankach.

PIERWSZA PUBLIKACJA TNFS

 • Pierwsza publikacja TNFS pt. Wychowanie w służbie praw człowieka ukazała się w ostatnich dniach 2008 r.

X ZJAZD TNFS W LĄDZIE NAD WARTĄ

Tegoroczny Zjazd odbędzie się w dniach 19-20 maja w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. Wszystkich członków TNFS gorąco zachęcamy do udziału. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 8 maja.

"SEMINARE" NA MINISTERIALNEJ LIŚCIE CZASOPISM

 • 28 listopada 2008 r. Pani Minister Barbara Kudrycka podpisała rozporządzenie, na mocy którego czasopismu naszego Towarzystwa Naukowego przyznano 4 punkty.

KS. PROF. ROMAN MURAWSKI SDB

 • Ks. prof. Roman Murawski SDB laureatem Nagrody Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego

IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM RESOCJALIZACYJNE

TNFS objęło patronatem naukowym sympozjum pt. "Diagnoza jako punkt wyjścia do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego", które odbędzie się 16-17 maja 2014 r. w Sypniewie/k Jastrowia.

Sympozjum jest organizowane przez wspólnotę salezjańską prowadzącą Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu. Program sympozjum zostanie przedstawiony w najbliższych dniach. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu naukowo-wychowawczym.

KS. PROF. STANISŁAW WILK OTRZYMAŁ NAGRODĘ TNFS

W dniu 14 maja 2016 r. ks. prof. Stanisław Wilk został uhonorowany  PRAEMIUM SOCIETATIS SCIENTIARUM FRANCISCI SALESII (Nagrodą Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego).

KOLEJNE SPOTKANIE ZARZĄDU TNFS

 • Kolejne spotkanie Zarządu TNFS odbędzie się w 3 stycznia 2009 r. w WSD TS w Krakowie o godz. 1100.
 • Podczas posiedzenia podjęte zostaną decyzje w sprawie przyznania przyszłorocznej Nagrody TNFS. Zarząd wraz z Komisją Rewizyjną zastanowi się także nad programem i tematyką czerwcowego Zjazdu TNFS w Częstochowie.

CZŁONEK TNFS NOMINOWANY BISKUPEM POMOCNICZYM W ŁOWICZU

Z radością informujemy, że papież Franciszek w dniu 24.12.2015 r. nominował na biskupa ks. dr hab. Wojciecha Osiala – członka TNFS. Święcenia biskupie odbędą się 4 lutego w katedrze łowickiej. Biskupowi Nominatowi gratulujemy, życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych owoców posługi pasterskiej.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W II ZJEŹDZIE TNFS

 • Zgłoszenia udziału w II Zjeździe TNFS przyjmuje Sekretariat do 23 maja 2009

ŻYCZENIA

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Anioł rzekł: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.

Łk 2,10-11

SPOTKANIE ZARZĄDU TNFS W WARSZAWIE

 • Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńsikiego w Warszawie
 • 23 października 2008

RELACJA Z VIII ZJAZDU TNFS

15–16 maja 2015 odbył się w Gietrzwałdzie VIII Zjazd TNFS. Podczas tegorocznego Zjazdu Towarzystwa odbyła się sesja naukowa poświęcona systemowi wychowawczemu św. Jana Bosko z okazji 200-lecia urodzin tego świętego pedagoga.

Podczas VIII Zjazdu podjęto kilka ważnych decyzji:

ZEBRANIE ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ TNFS

 • Kutno - 6 czerwca 2008

NIETRWAŁE RODZINY – SPOWOLNIONA GOSPODARKA?

 • Zapraszamy do lektury interesującego artykułu na temat korelacji między trwałością rodziny, a wzrostem gospodarczym.

I ZJAZD TNFS

 • Kutno 6-7 czerwca 2008.
 • Zjazd TNFS miał wymiar historyczny. Po raz miało bowiem miejsce plenarne spotkanie TNFS i wzięło w nim udział ok. 40 członków naszego Towarzystwa.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

Odkrywanie fenomenu dzieci ulicy w ciągłości jego istnienia (Kraków: 13 maja 2015)

SEMINARIUM "PUŁAPKI WSPÓŁCZESNEGO WYCHOWANIA"

 • 5 kwietnia 2008 Salezjańskie Centrum Edukacyjne pod patronatem TNFS organizuje seminarium szkoleniowe dla nauczycieli w Krakowie

DZIESIĄTY NASTĘPCA ŚW. JANA BOSKO HONOROWYM CZŁONKIEM TNFS

Przełożony Generalny Zgromadzenia Salezjańskiego ks. Ángel Fernández Artime z radością przyjął propozycję honorowego członkostwa w Towarzystwie Naukowym Franciszka Salezego.

WYRÓŻNIENIE "SEMINARE"

 • "Seminare" na ministerialnej liście czasopism wyróżnionych

SPOTKANIE ZARZĄDU TNFS

 • Zarząd TNFS spotkał się w Łomiankach w dniu 17 października 2009 r.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W I ZJEŹDZIE TNFS

 • Zgłoszenia udziału w I Zjeździe TNFS przyjmuje Sekretariat do 15 maja 2008

ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI "Aksjologiczne wyzwania współczesności"

Pani dr hab. Zdzisława Kobylińska zaprasza do włączenia się do projektu wydawniczego. Prosi o szybkie informacje o przystąpieniu do projektu. Testy należy nadesłać do 15 listopada 2014.

PROGRAM I ZJAZDU TNFS

 • Program I Zjazdu TNFS odbywającego się w piątek i sobotę 6-7 czerwca 2008 w domu salezjańskim w Kutnie-Woźniakowie

TRWAJĄ ZAPISY DO SEKCJI TEMATYCZNYCH TNFS

 • Prosimy o deklarowanie swojej przynależności.

NOWE OSOBY DOŁĄCZAJĄ DO TNFS

Z radością pragnę poinformować, że na ostatnim posiedzeniu Zarząd przyjął do naszego towarzystwa naukowego liczne grono nowych członków.

RELACJA Z VII ZJAZDU TNFS

Zjazd odbył się w Krakowie w dniach 16-17 maja 2014. Zgodnie z zapowiedziami oprócz owocnego spotkania integracyjnego i interesującej sesji naukowej podjęliśmy kilka ważnych decyzji strukturalnych. Tegoroczne spotkanie Towarzystwa zgromadziło 33. spośród 141. członków TNFS, którzy w wyniku ogólnej dyskusji podjęli następujące decyzje:

TNFS NAWIĄZUJE WSPÓŁPRACĘ NAUKOWĄ

Z satysfakcją informuję o nawiązaniu współpracy z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

III ZJAZD TNFS

 • Termin: piątek-sobota, 11-12 czerwca 2010
 • Miejsce: Dom Salezjański, Woźniaków 56, 99-300 KUTNO

SPOTKANIE W SPRAWIE KONFERENCJI NAUKOWEJ INAUGURUJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ TNFS

Komitet organizacyjny spotka się w Łomiankach we wtorek 8 stycznia 2008 r. o godz. 1800 w celu zaplanowania konferencji, która odbędzie się w piątek 24 października 2008 r. Honorowy patronat nad konferencją przyjął Przełożony Generalny Pascual Chávez.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE BADAWCZYM

Ks. dr Bogdan Stańkowski SDB wraz z dr Karoliną Kmiecik-Jusięgą z Akademii Ignatianum zapraszają do udziału w projekcie wydawniczym pt. Salezjańska Ars Educandi, którego celem jest refleksja nad systemem wychowawczym św. Jana Bosko z okazji zbliżającej się 200. rocznicy jego urodzin. Termin zgłaszania tematów upływa 30.06.2014, natomiast termin nadsyłania gotowych tekstów - 31.10.2014 r.

ZARZĄD PRZYJĄŁ DO TNFS NOWYCH CZŁONKÓW

14 listopada br. w domu salezjańskim w Łomiankach spotkał się Zarząd TNFS. W braterskiej atmosferze zapoznaliśmy się z aktualnymi informacjami na temat Towarzystwa i podjęliśmy kilka ważnych decyzji.

NOWA PUBLIKACJA Z ZAKRESU PEDAGOGIKI

 • Czesław Kustra, Podstawy michalickiego systemu wychowania, Michalineum 2009.

OTWORZYŁA SIĘ MOŻLIWOŚĆ PRZYJMOWANIA DO TNFS

Szanowni Współbracia, pragnę poinformować, że rejestracja w sądzie umożliwiła nam przyjmowania nowych członków do Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego.

ŻYCZENIA

Wszystkim członkom i sympatykom TNFS życzymy błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

Niech Zmartwychwstały Pan obficie obdarza nas potrzebnymi łaskami i wlewa w nasze serca nadzieję dodającą odwagi do prawdziwie chrześcijańskiego życia.

ZEBRANIE ZARZĄDU TNFS

 • 14 listopada 2007

PROMOCJA KSIĄŻKI PT. KOŚCIÓŁ A POLSKIE SPORY OKRESU TRANSFORMACJI

 • Promocja książki pt. Kościół a polskie spory okresu transformacji autorstwa Prezesa TNFS - ks. prof. Henryka Skorowskiego odbędzie się w piątek 17.04.2009 o godz. 13.00 w kaplicy bł. J.Matulewicza przy ul. Bonifacego 9 w Warszawie

LIST OD KSIĘDZA GENERAŁA

 • W dniu 28 czerwca 2007 Ksiądz Generał odpowiedział na nasze pismo w sprawie honorowego patronatu nad przyszłorocznym sympozjum z okazji inauguracji działalności TNFS i wydania dwudziestego piątego tomu Seminare. Ksiądz Generał pogratulował nam inicjatywy założenia TNFS i pobłogosławił pomysł sympozjum.

PROGRAM VII ZJAZDU TNFS W KRAKOWIE