TOWARZYSTWO NAUKOWE FRANCISZKA SALEZEGO

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego (TNFS) powstało z inicjatywy salezjanów w celu integracji środowiska naukowego skupiającego członków i przyjaciół Towarzystwa Salezjańskiego. Jego głównym celem jest działalność naukowo-badawcza i wychowawczo-edukacyjna w duchu św. Franciszka Salezego - patrona uczonych i wychowawców. Towarzystwo jest otwarte na wszystkich, którzy w duchu wiary, życzliwości i chrześcijańskiego humanizmu Franciszka Salezego prowadzą badania naukowe i kształcą młodzież akademicką.

TNFS jest towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym, które współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami naukowymi. Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego prowadzi prace badawcze, publikuje ich wyniki i popularyzuje wiedzę szczególnie z zakresu nauk humanistycznych. Towarzystwo jest inicjatorem i współorganizatorem sympozjów i konferencji naukowych oraz wydawcą periodyku "Seminare. Poszukiwania Naukowe", będącego forum wymiany myśli szerokiego spektrum uczonych z Polski i zagranicy.